Gizlilik Politikası

SleepRight (Europe) Limited, gizliliğinize saygı duymayı ve korumayı taahhüt eder ve Genel Veri Koruma Düzenlemeleri (AB) 2016/679 `GDPR` uyarınca sizinle ilgili kişisel verileri yasal, adil ve şeffaf bir şekilde toplar, işler ve saklar.


Size kolaylık sağlamak için, topladığımız bilgi türlerini ve özellikle sizin hakkınızda topladığımız kişisel verileri ve bunları nasıl işleyip sakladığımızı belirledik.

  1. Tanımlar

1.1 SleepRight (Europe) Limited, İngiltere'de kayıtlı 5995912 numaralı şirket ile GDPR amaçları doğrultusunda veri denetleyicisidir. Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisine kayıtlıyız; Kayıt numarası: Z9782908. Kayıtlı ofisimiz 22 Coxheath Road, Church Crookham, Fleet, Hampshire GU52 6QJ'dir ("bizim", "biz" veya "bize").

1.2 "kişisel veri", tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ("veri sahibi") ile ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir; Tanımlanabilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, o gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği;

1.3 "işleme", toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, alma, danışma gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamına gelir. , kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha;

  1. Kişisel olarak tanımlanabilir olmayan veriler

Kişisel verileri içermeyen ve belirli bir bireyi tanımlamak için kullanılmayan bilgileri normal iş akışı içinde topluyoruz. Örneğin, müşteri demografimizi ve web sitesi tarama modellerimizi daha iyi anlamak için toplu biçimde kullanılan web sitesi trafik verileri, IP adresleri ve konum verileri gibi bilgileri toplayabiliriz. Web sitelerimizi ziyaret ederken, tarayıcınızdaki tanımlama bilgilerini devre dışı bırakarak veya varsa, web sitemizde özel bir seçenek kullanarak bu veri toplamayı devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz.

  1. Kişisel Veriler

Kişisel verileri aşağıdaki durumlarda toplar, işler ve saklarız;

3.1 Size ürün sorgularına ve teknik sorulara yanıt verme gibi satış öncesi hizmetleri sağlamak için. Bu kişisel verileri çevrimiçi formları kullanarak veya telefon veya diğer iletişim yöntemlerine yanıt olarak toplayabiliriz. Bize kişisel veriler sağlarsanız, bunu size yanıt verme yetkisi olarak kabul ederiz. Bu kişisel verileri yalnızca, sorularınızı yanıtlamak için gerekli olan minimum süre ve tavsiyelerimizden veya eylemlerimizden kaynaklanabilecek olası herhangi bir yasal işlem için saklayacağız.

3.2 Satın alma sürecinde talep ettiğiniz mal ve hizmetleri size sağlayabilmek için. Bu kişisel bilgileri size hizmet sağlamak ve diğer düzenlemelere uymak için gerekli olan sınırlı bir süre boyunca işleyecek ve saklayacağız.

3.3 Ödeme bilgileri normalde üçüncü taraf güvenli ödeme işlemcimiz tarafından yönetilir ve kredi kartı bilgilerinizi görmez veya bunlara erişimimiz olmaz. Kredi kartı bilgilerini toplarsak, bu bilgileri yalnızca işlem amaçları doğrultusunda kullanacağız ve bilgileri saklamayacağız.

3.4 Müşterimiz olarak veya ürün üreticisinin acenteleri olarak gerektiğinde size satış sonrası destek sağlamak için. Bu kişisel verileri, gereksinimlerinizi veya tavsiyelerimizden veya eylemlerimizden kaynaklanabilecek olası herhangi bir yasal işlemi karşılamak için gereken minimum süre boyunca işleyecek ve saklayacağız.

3.5 Ürün güncellemeleri, yeni ürünler veya diğer pazarlama faaliyetleri hakkında sizi bilgilendirmek için. Bunu yapmamız için bize özel izin vermeniz koşuluyla, genellikle e-posta bülteni yoluyla iletişim kurarız.

  1. Kişisel Veri Saklama

İnternet sunucularımız Birleşik Krallık'ta bulunmaktadır ve kişisel veriler AB dışına taşınmamaktadır. Bununla birlikte, ödeme ve ödeme işlemcisi için kullanılan kredi kartı şirketi ile yaptığınız sözleşme, sizinle kişisel verilerinizi tutmalarına ve AB dışına aktarmalarına izin veren ayrı sözleşmelere tabi olabilir.

  1. Haklarınız

5.1 Kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla işlemememizi isteme hakkına sahipsiniz. Verilerinizi bu amaçlarla kullanmayı veya bu amaçlarla herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyi amaçladığımızda, genellikle (verilerinizi toplamadan önce) sizi bilgilendireceğiz. Verilerinizi toplamak için kullandığımız formlardaki belirli kutuları işaretleyerek bu tür işlemeleri önleme hakkınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca, kayıtlı adresimizden posta yoluyla veya info@sleepright.eu adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman hakkınızı kullanabilirsiniz.

5.2 Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin ayrıntılarını talep etme veya kişisel verilerin düzenlenmesini veya kaldırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bilgileri genellikle, talepten sonraki 28 gün içinde talep edildiğinde sağlarız. Taleplerin işlenmesi için herhangi bir idari ücret yoktur, ancak bazı durumlarda, bu hizmeti sağlamak için tarafınızdan tarafımızdan ödenecek makul bir yönetim ücreti talep edebiliriz. Lütfen info@sleepright.eu ile iletişime geçin.

  1. Gizlilik Politikası Güncellemeleri

Gizlilik Politikamızda herhangi bir zamanda değişiklik yapabiliriz. Herhangi bir değişiklik çevrimiçi olarak gösterilecek ve bize izin verdiyseniz, size bildirmek için sizinle iletişime geçmek için makul çabayı göstereceğiz.